Viimeksi julkaistu 1.6.2021 8.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 5/2015 vp Täysistunto Tiistai 19.5.2015 klo 14.00—14.07

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 4/2015 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Timo Soini
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään liikenne- ja viestintävaliokuntaan. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Asia lähetettiin liikenne- ja viestintävaliokuntaan.