Viimeksi julkaistu 31.5.2021 22.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 5/2015 vp Täysistunto Tiistai 19.5.2015 klo 14.00—14.07

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 5/2015 vp
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Timo Soini
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 

Keskustelua ei syntynyt. 

Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto.