Pöytäkirjan asiakohta
PTK
50
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.5.2018 klo 14.03
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta  annetun  lain,  aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista  annetun  lain 16 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 9.5.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Silvia Modig Satu Hassin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset neljä lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 12/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 
Mietintö ”jaa”, Silvia Modigin 1. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 88; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Silvia Modigin 2. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 88; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Silvia Modigin 3. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 88; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Silvia Modigin 4. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 88; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
50
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.5.2018 klo 14.03
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle laeiksi vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta  annetun  lain,  aravarajoituslain ja asumisoikeusasunnoista  annetun  lain 16 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 9.5.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Silvia Modig Satu Hassin kannattamana tehnyt vastalauseen mukaiset neljä lausumaehdotusta. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 12/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lopuksi on päätettävä keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista. 
Mietintö ”jaa”, Silvia Modigin 1. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 88; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Silvia Modigin 2. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 88; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Silvia Modigin 3. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 88; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö ”jaa”, Silvia Modigin 4. lausumaehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 96, ei 88; poissa 15
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.11.2019 14:36