Pöytäkirjan asiakohta
PTK
50
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.5.2018 klo 14.03
4
Hallituksen esitys  eduskunnalle  Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön UaVM 2/2018 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta sekä siihen sisältyvästä yhteisestä tulkitsevasta välineestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu asiasta päättyi 15.5.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Jari Myllykoski Jani Mäkelän kannattamana ehdottanut, että sopimus ja lakiehdotus hylätään vastalauseen mukaisesti. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ehdotan, että sopimuksesta ja lakiehdotuksesta päätetään yhdessä. 
Menettelytapa hyväksyttiin. 
Sopimuksen ja lakiehdotuksen hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 42; poissa 16
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 149/2017 vp tarkoitetun sopimuksen sekä siihen sisältyvän yhteisen tulkitsevan välineen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 149/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
50
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.5.2018 klo 14.03
4
Hallituksen esitys  eduskunnalle  Kanadan sekä Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Ensin päätetään ulkoasiainvaliokunnan mietinnön UaVM 2/2018 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä sopimuksesta sekä siihen sisältyvästä yhteisestä tulkitsevasta välineestä ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksesta. Keskustelu asiasta päättyi 15.5.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Jari Myllykoski Jani Mäkelän kannattamana ehdottanut, että sopimus ja lakiehdotus hylätään vastalauseen mukaisesti. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ehdotan, että sopimuksesta ja lakiehdotuksesta päätetään yhdessä. 
Menettelytapa hyväksyttiin. 
Sopimuksen ja lakiehdotuksen hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 141, ei 42; poissa 16
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 149/2017 vp tarkoitetun sopimuksen sekä siihen sisältyvän yhteisen tulkitsevan välineen. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 149/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän lausumaehdotuksen. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 11.11.2019 14:42