Pöytäkirjan asiakohta
PTK
50
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 16.5.2018 klo 14.03—16.49
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 9.5.2018 pidetyssä täysistunnossa 
Keskustelussa on Sirpa Paatero Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 144, ei 38; poissa 17
 
Mika
Niikko
ps
Arvoisa puhemies! Äänestin vahingossa väärin. Tarkoitus oli äänestää ”jaa”. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Merkitäänpä tämä. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 195/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 6.6.2018 14:18