Viimeksi julkaistu 5.6.2021 14.28

Pöytäkirjan asiakohta PTK 50/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 16.5.2018 klo 14.03—16.49

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi jätelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 195/2017 vp
Valiokunnan mietintöYmVM 4/2018 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 9.5.2018 pidetyssä täysistunnossa 

Keskustelussa on Sirpa Paatero Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 144, ei 38; poissa 17
 
Mika Niikko ps 

Arvoisa puhemies! Äänestin vahingossa väärin. Tarkoitus oli äänestää ”jaa”. 

Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Merkitäänpä tämä. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 195/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvät lausumaehdotukset. Asian käsittely päättyi.