Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.49

Pöytäkirjan asiakohta PTK 50/2019 vp Täysistunto Tiistai 15.10.2019 klo 13.59—16.11

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kevytautoja   koskevien  lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2019 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
15.25 
Jouni Kotiaho ps :

Arvoisa puhemies! Esitän perussuomalaisten valiokunnassa mietintöön jättämän, hylkäysehdotuksen sisältävän vastalauseen. 

15.25 
Petri Huru ps :

Arvoisa rouva puhemies! Kannatan edustaja Kotiahon tekemää esitystä. 

Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin.