Pöytäkirjan asiakohta
PTK
50
2019 vp
Täysistunto
Tiistai 15.10.2019 klo 13.59
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 6/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 15.10.2019 17.33