Viimeksi julkaistu 24.8.2021 14.45

Pöytäkirjan asiakohta PTK 50/2020 vp Täysistunto Maanantai 6.4.2020 klo 16.36—20.46

12.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus valmiuslain 87 §:ssä säädettyjen toimivaltuuksien käyttöönotosta

Muu asiaM 13/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 12/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 6.4.2020 pidettävään täysistuntoon.