Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 50/2021 vp Täysistunto Tiistai 4.5.2021 klo 13.59—19.04

16.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 262/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 5.5.2021 pidettävään täysistuntoon.