Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.40

Pöytäkirjan asiakohta PTK 51/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 16.10.2019 klo 14.00—20.42

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan  peruspalvelujen  valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 30/2019 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 2/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.10.2019 pidettävään täysistuntoon.