Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 51/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 16.10.2019 klo 14.00

2. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi  kevytautoja  koskevien  lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta ja tieliikennelain muuttamisesta annetun lain kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 21/2019 vp
Valiokunnan mietintöLiVM 6/2019 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Tuula Haatainen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 15.10.2019 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Jouni Kotiaho Petri Hurun kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Lakiehdotusten hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 105, ei 35; poissa 59
 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 21/2019 vp sisältyvät 1.-8. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.