Viimeksi julkaistu 10.9.2021 12.24

Pöytäkirjan asiakohta PTK 51/2020 vp Täysistunto Maanantai 6.4.2020 klo 21.00—22.24

6.  Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa  eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Muu asiaM 16/2020 vp
Lähetekeskustelu
Puhemies Matti Vanhanen
:

Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään perustuslakivaliokuntaan. 

Keskustelu ja asian käsittely keskeytettiin aiemmin tänään päivän ensimmäisessä täysistunnossa. Keskustelu jatkuu nyt. 

Keskustelu
21.48 
Paula Risikko kok :

Arvoisa puhemies! Täällä todellakin käsitellään asetusta väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä. Tätä asetushan sovelletaan terveystoimessa, sosiaalitoimessa, pelastustoimessa, hätäkeskustoiminnassa ja poliisitoimessa toimivien henkilöiden kohdalla.  

Täällä oli hyvä keskustelu jo päivällä. Valitettavasti ministeri ei nyt ole päässyt paikalle. Tässä on tärkeä huomioida se, että me olemme vasta alkumetreillä, ja ministerihän korosti nimenomaan sitä, että tämä on vain varautumistoimenpide, joka otetaan vasta aivan viime hetkellä käyttöön, se on ihan ymmärrettävääkin. Ja on perusteltua jatkaa tätä asetusta, olen ehdottomasti samaa mieltä. 

Mutta sitten on pakko sanoa ja pitää muistaa, koska me olemme vasta alkumetreillä, että se taisteluväsymys, joka siellä saattaa tulla, jos ei sitä ennalta estetä, voi olla joko fyysistä tai henkistä. Kun tässä on mahdollisuus pitkittää työpäiviä, niin valtavan suuri merkitys on johtamisella. Myöskin työsuojeluorganisaation pitää toimia, suojavarusteita pitää olla riittävästi, sekin tuo sitä turvallisuutta, ja työterveyshuolto toivottavasti on tässä mukana näissä organisaatioissa, joissa tämä joudutaan sitten jossain vaiheessa ottamaan käyttöön — ja se on aivan varmaa, että jossain vaiheessa joudutaan tämä asetus ja laki ottamaan käyttöön, että joudutaan pidentämään näitä — ja korostan nimenomaan sitä työterveyshuoltoa ja työsuojelua, mutta myöskin johtamista. 

Tuossa äsken jo sanoin aikaisemman asetuksen kohdalla siitä, että kun tällä hetkellä nyt koulutetaan niitä lisähenkilöitä ja nimenomaan esimerkiksi sinne tehohoitoon, esimerkiksi leikkausanestesiaan erikoistuneita sairaanhoitajia, niin pitäisi muistaa ja toivoisin, että kun myöskin kutsutaan — varmasti joudutaan kutsumaan — pahimmassa tapauksessa myöskin niitä sairaaloitten ja terveyskeskusten ulkopuolella olevia alan henkilöitä, kuten asetus antaa siihen mahdollisuuden, poikkeuslait, niin sitä koulutusta järjestettäisiin jo hyvissä ajoin, koska muuten ei aina välttämättä tule hyvää tulosta. Eli toivoisin, että tällainen koulutusjärjestelmä nyt sitten pystyttäisiin varmentamaan jo aikaisessa vaiheessa, ja ei ainoastaan niin, että se on sairaaloitten ja terveyskeskusten kontolla vaan että nimenomaan myöskin toisen asteen koulutus ja ammattikorkeakoulut ottaisivat koppia tästä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveysministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön kannattaisi tästä nyt hyvin äkkiä tehdä linjaukset, että miten tämä järjestetään. Meillä on paljon sellaisia innokkaita alan henkilöitä, jotka eivät ole tällä hetkellä siellä terveydenhuollossa tai ovat ehkä jääneet hiljattain eläkkeelle mutta ovat mahdollisuuksien mukaan käytettävissä ja varmasti mielellään ottaisivat sellaisen täydennyskoulutuksen — yksi viikkokin tekee jo hyvää. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan.