Viimeksi julkaistu 6.6.2021 16.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 51/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 5.5.2021 klo 14.00—20.07

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain ja vapaasta sivistystyöstä annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 19/2021 vp
Valiokunnan mietintöSiVM 2/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 6.5.2021 pidettävään täysistuntoon.