Pöytäkirjan asiakohta
PTK
52
2016 vp
Täysistunto
Perjantai 13.5.2016 klo 12.59—13.30
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 17.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 15.2.2017 9.48