Pöytäkirjan asiakohta
PTK
52
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 18.5.2018 klo 13.09—13.30
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta annetun lain muuttamisesta sekä laeiksi laivaväen luetteloimisesta annetun lain ja merityösopimuslain 1 luvun 3 §:n 5 momentin kumoamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 22.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 18.5.2018 14:51