Viimeksi julkaistu 16.6.2021 12.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 52/2021 vp Täysistunto Torstai 6.5.2021 klo 15.59—18.01

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla covid-19-epidemian johdosta sovellettavista väliaikaisista menettelyistä annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 36/2021 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 6/2021 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 6/2021 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. — Edustaja Autto. 

Keskustelu
17.30 
Heikki Autto kok :

Arvoisa rouva puhemies! Tämähän on ollut meillä tuolla maa‑ ja metsätalousvaliokunnassa, ja tämä on tietysti täysin riidaton asia. Eduskunta voi kohta hyvillä mielin tehdä yksimielisen päätöksen siitä, että jatketaan näiden lakien voimassaoloa. 

Tarkoituksena on jatkaa epidemian johdosta keväällä 2020 säädettyjen väliaikaisten lakien voimassaoloa siten, että kiinteistötoimituksia, osakaskuntien kokouksia sekä poronhoitolaissa tarkoitettuja kokouksia voitaisiin järjestää myös etäosallistumiseen ja rajoitetusti kirjalliseen menettelyyn perustuen taikka siirtää vuoden 21 ajan covid-19-epidemian vaikutusten minimoimiseksi. 

Tottahan tällaisessa kaikki olemme mielellämme mukana, että arkea sujuvoitetaan ja järkevöitetään, mutta arvoisa puhemies, haastaisin kyllä koko eduskuntaa nyt siihen, että näitä parannuksia, joita olemme tietenkin joutuneet välttämättä tekemään tämän pandemiatilanteen paineessa terveyden turvaamiseksi, jäisi pysyvästi suomalaiseen lainsäädäntöön. Kun nyt kevään mittaan olen keskustellut vaikkapa poromiesten kanssa, joilla on valtavat selkoset työmaanaan, niin kyllä on tullut helpotus siitä, että kaikenlaisia hallinnollisia asioita pystyy nykyään tässä tilanteessa hoitamaan sähköisin yhteyksin. Se vapauttaa nimenomaan aikaa joko siihen työn tekemiseen, varsinaiseen leipätyöhön, tai sitten sitä vähää vapaa-aikaa viettää perheen kanssa, joten tässä mielessä todella vetoan kyllä nyt niin meihin kuin valmisteleviin ministeriöihin, että tehtäisiin myös samalla välttämättömyydestä hyve ja ne digitaaliset käytännöt, joita on otettu käyttöön, saisivat myöskin tulevaisuudessa jatkua sikäli, kun ovat tarkoituksenmukaisia. 

Yleiskeskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 36/2021 vp sisältyvien 1.-2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.