Pöytäkirjan asiakohta
PTK
53
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 20.10.2015 klo 14.00—18.05
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilasvammalain 6 e §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
18.03
Ritva
Elomaa
ps
Arvoisa puhemies! Ruotsissa asuvien vuosina 1939—1945 Suomen sodissa vahingoittuneille ja sairastuneille kotiin vietävien palvelujen kohdalla tapahtuu kohennusta tämän hallituksen esityksen sotilasvammalain 6 e §:n myötä. Se on hyvä asia. Tämä on edistystä. 
Mutta minun pitää ja täytyy ihmetellä sitä asiaa, että vuosi vuoden jälkeen veteraanijärjestöt, sotainvalidit tulevat tänne eduskuntaankin tuomaan sitä sanomaa, että heidän rahansa eivät tunnu riittävän, ja eivät myöskään valtion antamat rahat, siihen, että meidän sotiemme veteraanit, joka ikinen, saisivat tarpeelliset palveluksensa. 
Toivon, että hallitus kiinnittää tähän vielä huomiota. Vielä on aikaa, sotiemme veteraaneja on noin 23 000 jäljellä ja sotainvalideja vähän yli 3 500. Tähän toivoisin vielä kohennusta pikaisesti. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 52/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 17.15