Pöytäkirjan asiakohta
PTK
53
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 17.5.2016 klo 13.58—16.38
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain 33 ja 34 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia.  Käsittelyn  pohjana  on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 8/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
16.35
Eerikki
Viljanen
kesk
Arvoisa puhemies! Suomalaisen maatalouden kotieläimien terveystilanne on paras maailmassa. Tämä hyvä terveystilanne ei ole syntynyt sattumalta, vaan on pitkäjänteisen työn tulos. Olemmekin tottuneet siihen, että huolehtimalla itse omista asioistamme asiamme ovat ja pysyvät erinomaisella tolalla esimerkiksi tämän eläinterveyden osalta. 
Edelleenkään hyvää eläinterveyttämme ei uhata sisältä päin, kotimaiset asiamme ja toimemme ovat edelleen kunnossa. Tämä ei kuitenkaan ikävä kyllä estä maamme rajojen ulkopuolelta tulevaa uhkaa, tässä tapauksessa afrikkalaista sikaruttoa. Afrikkalainen sikarutto on jo levinnyt lähelle maamme rajoja, ja sen mahdollisen Suomeen leviämisen estämiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Juuri tätä varten tämä lakiesitys on erittäin tervetullut. Tällä metsästyslain muuttamisella sallitaan keinovalon käyttäminen villisian ja supikoiran metsästyksessä villisian ruokintapaikoilla. Tämän avulla kykenemme estämään mahdollista afrikkalaisen sikaruton leviämistä maahan. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 22.2.2017 12.04