Viimeksi julkaistu 11.5.2022 18.12

Pöytäkirjan asiakohta PTK 53/2022 vp Täysistunto Keskiviikko 11.5.2022 klo 14.05—17.57

3. Kansalaisaloite Kannabiksen käytön rangaistavuuden poistamiseksi

KansalaisaloiteKAA 5/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 6/2022 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Keskustelu asiasta päättyi 10.5.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Saara Hyrkkö Mai Kivelän kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Saara Hyrkön ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 29, tyhjiä 2; poissa 51
 

Eduskunta pysyi ensimmäisessä käsittelyssä tekemässään päätöksessä kansalaisaloitteeseen KAA 5/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen hylkäämisestä. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

Äänestyksessä Antti Häkkäsen /kok oli tarkoitus äänestää ”jaa”. Äänestyksestä Heikki Autto /kok oli poissa.