Pöytäkirjan asiakohta
PTK
54
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 21.10.2015 klo 14.00—19.34
4
Lepäämään  hyväksytty  lakiehdotus laiksi  Suomen  perustuslain 25 §:n  muuttamisesta (HE 55/2014 vp)
Lepäämään hyväksytty lakiehdotus
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 22.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 22.10.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 22.2.2017 14.50