Pöytäkirjan asiakohta
PTK
54
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.5.2016 klo 13.58—21.38
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.5.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 17.1.2017 11.56