Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 54/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 23.5.2018 klo 13.59—17.28

10. Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta  aluksella  annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 48/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2018 pidettävään täysistuntoon.