Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 54/2019 vp Täysistunto Tiistai 22.10.2019 klo 14.00

5. Hallituksen esitys eduskunnalle  eräiden  valtiovarainministeriön  hallinnonalan erityislaeissa olevien viittausten muuttamiseksi  viittauksik si  oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin

Hallituksen esitysHE 55/2019 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin lakivaliokuntaan.