Pöytäkirjan asiakohta
PTK
54
2020 vp
Täysistunto
Torstai 16.4.2020 klo 16.03—17.04
2.2
Suullinen kysymys suojavälineiden merkityksestä koronavirusrajoitusten purkamisessa (Kai Mykkänen kok)
Suullinen kysymys
SKT 53/2020 vp
Suullinen kyselytunti
Toinen varapuhemies Juho Eerola
Edustaja Mykkänen. 
Keskustelu
16.12
Kai
Mykkänen
kok
Arvoisa puhemies! Meillä kaikilla lienee yksi yhteinen toive, että juhannuksen voisi viettää haluamassaan paikassa läheisten kanssa pelkäämättä ja että siihen mennessä työelämä kulkisi jo kohti normaalia, jolloin huoli toimeentulosta lievenisi ja vaikeuksissa olevia voitaisiin auttaa normaalisti. 
Korona ei kuitenkaan tänä vuonna häviä keskuudestamme. Me voimme kuitenkin oppia hillitsemään sitä ilman näin rajuja sulkutoimia, jos olemme määrätietoisia ja fiksuja. Tämä toive voi kuitenkin toteutua vain asettamalla selvä suunnitelma ja mitattavat tavoitteet. 
Aivan ensimmäinen asia on suojavälineiden käyttö. Jos katsotaan eteenpäin, edelleen vaikuttaa siltä, että ministeriössä varaudutaan vain käyttöön terveydenhuollossa. Ei kai tämä ole totta? Myös kotihoitoon, myös vanhustenhoivaan on riitettävä suojavarusteita. Varsinkin jos rajoituksia puretaan, kuten tällä viikolla tehdään, senioreita on suojattava paremmin. Asianmukaisten suojavälineiden käyttö voi aikanaan mahdollistaa myös muiden palveluiden asteittaisen avaamisen kouluista [Puhemies koputtaa] ravintoloihin, kuten eräissä Euroopan maissa jo kaavaillaan. 
Arvoisa hallitus, mikä on se päivämäärä, jolloin asianmukaiset hengityssuojaimet saadaan ensin koko henkilökunnalle kuntien vanhuspalveluissa ja [Puhemies koputtaa] kotikäynneillä? [Puhemies: Aika!] Entä mikä on hallituksen tavoite suojavälineiden riittämiselle muussa palvelutyössä osana rajoitusten keventämisen exit-strategiaa? 
16.14
Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Edustaja Mykkänen kiinnittää erittäin tärkeään asiaan huomiota. Meidän on todella suojeltava riskiryhmiä ja senioreita kaikkialla maassa. Me olemme perustaneet sosiaali- ja terveysministeriöön ryhmän, joka selvittää useamman kerran viikossa suojavarusteiden tasoa eri puolilla maakuntia, ja tässä ryhmässä ovat mukana myöskin kaikkien erva- eli erityisvastuualueiden henkilöt. Näin ollen pystymme myöskin näkemään ja kuulemaan sen maskien, suojavarusteiden tilanteen siellä paikallisesti. Tältä pohjalta me tarpeen mukaisesti täydennämme jatkuvasti suojavarusteita sinne maakuntiin, ja on nyt jo tärkeää, että sieltä sairaanhoitopiireistä, joihin näitä suojavarusteita Huoltovarmuuskeskuksesta toimitetaan, edelleen toimitetaan paitsi kuntiin myöskin kaikkiin yksityisiin hoitolaitoksiin, joissa vanhuksia hoidetaan. Tämä viesti on sosiaali- ja terveysministeriöstä lähtenyt sinne kentälle aivan selvänä. 
16.15
Petteri
Orpo
kok
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Suuressa kuvassa koronataistossa on saavutettu hyviä tuloksia. Kun katsotaan tilastoja, niin nähdään, että tartuntojen määrä on vaikkapa naapurimaihin, verrokkimaihin nähden paljon alhaisempi, ja tämä kertoo siitä, että eduskunnan yhdessä päättämät toimet purevat. Se on erinomainen asia. Mutta meidän täytyy muistaa se, että me olemme vasta tämän kriisin alkumetreillä, valitettavasti, ja siksi hanskat eivät saa nyt tipahtaa, vaan määrätietoisia toimia pitää jatkaa. Eilen hallitus totesi, että ei ollut juridisesti enää mahdollista jatkaa Uudenmaan sulkemista. Hallitus totesi, että rajoitus on hyödyllinen, mutta ei välttämätön. 
Arvoisa puhemies! Koska Uudenmaan rajoitus on ollut hallituksenkin mukaan hyödyllinen, niin olisi ollut kovin, kovin tärkeää, että olisi tullut tilalle uskottavia toimia, joilla ne vaikutukset olisi saatu aikaan. Kysynkin ministeriltä, että kun muualla maassa on pystytty seuraamaan tartuntaketjuja paremmin, Uudellamaalla niitä ei enää tunnisteta, niin miten taataan tässä tilanteessa, mikä on [Puhemies koputtaa] hallituksen suunnitelma, että tämä sama tilanne, että tartuntaketjuja ei voida tunnistaa, ei leviä muualle Suomeen. 
16.17
Perhe- ja peruspalveluministeri
Krista
Kiuru
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Kysymys on varmasti kaikkien meidän huulilla siinä mielessä, että kyllä tilanne on erityisesti joidenkin maakuntien osalta vakava. Uudenmaan lisäksi ilmaantuvuus on selkeässä karkusessa tietyissä muissakin maakunnissa. Hyvin vähälle totuudelle on jäänyt se, että tänä päivänä kaikista uusista viimeisen seitsemän päivän aikana havaituista tartunnoista eniten suhteellisesti on kuitenkin Länsi-Pohjassa. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä tämä ilmaantuvuus on ollut nyt todella kovaa. Samoin Lapin ja Kainuun osalta nämä luvut ovat ottamassa selkeää etumatkaa suhteessa muihin maakuntiin. Käytännössä muiden maakuntien osalta ollaan tartuttavuusluvultaan 1,2:ssa, 1,3:ssa, joidenkin osalta jo lähes 1:ssä sen takia, että sitä ilmaantuvuutta on niin vähän. Uudenmaan osalta edetään sillä skenaariolla, jonka THL laati alimpana mahdollisena skenaariona, [Puhemies koputtaa] ja se on 1,6. Tältä osin jatkuvasti joudumme tarkkailemaan tätä epidemiologista tilannetta. Mielelläni jatkan vielä, kun varmaan tulee kysymyksiä tästä. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.4.2020 19.12