Viimeksi julkaistu 10.9.2021 14.27

Pöytäkirjan asiakohta PTK 54/2020 vp Täysistunto Torstai 16.4.2020 klo 15.45—17.04

3. Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  kunnan peruspalvelujen  valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.4.2020 pidettävään täysistuntoon.