Pöytäkirjan asiakohta
PTK
54
2020 vp
Täysistunto
Torstai 16.4.2020 klo 15.45—17.04
5
Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista poikkeuksista sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä
Muu asia
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.4.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 16.4.2020 21.54