Viimeksi julkaistu 10.9.2021 14.30

Pöytäkirjan asiakohta PTK 54/2020 vp Täysistunto Torstai 16.4.2020 klo 15.45—17.04

5. Muu asia: Valtioneuvoston asetus väliaikaisista  poikkeuksista  sovellettaessa eräitä vuosilomalain, työaikalain ja työsopimuslain säännöksiä

Muu asiaM 16/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 13/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.4.2020 pidettävään täysistuntoon.