Viimeksi julkaistu 10.9.2021 14.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 54/2020 vp Täysistunto Torstai 16.4.2020 klo 15.45—17.04

6. Muu asia: Valtioneuvoston  asetus  varhaiskasvatuksen  sekä  opetuksen  ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

Muu asiaM 17/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 14/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.4.2020 pidettävään täysistuntoon.