Viimeksi julkaistu 10.9.2021 14.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 54/2020 vp Täysistunto Torstai 16.4.2020 klo 15.45—17.04

7. Muu asia: Valtioneuvoston asetus kunnan  oikeudesta  olla  väliaikaisesti noudattamatta terveydenhuollon kiireettömän hoidon ja sosiaalihuollon palvelutarpeen arvioinnin aloittamisen määräaikoja

Muu asiaM 18/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 15/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.4.2020 pidettävään täysistuntoon.