Pöytäkirjan asiakohta
PTK
55
2015 vp
Täysistunto
Torstai 22.10.2015 klo 16.02—20.19
6
 Hallituksen  esitys  eduskunnalle laiksi eläinlääkärinammatin harjoittamisesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 1/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Yleiskeskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 28/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.2.2017 10.10