Pöytäkirjan asiakohta
PTK
55
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 17.5.2017 klo 14.05—16.45
2
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  arvo-osuusjärjestelmästä  ja selvitystoiminnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-125881
Lausumaehdotukset 16.5.2017
Liite 2A
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 16.5.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Lauri Ihalainen Hanna Sarkkisen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään. 
Sari Essayah on Peter Östmanin kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 
Harri Jaskari on Arto Pirttilahden kannattamana tehnyt lausumaehdotuksen, joka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 
Lisäksi Kaj Turunen on Martti Mölsän kannattamana tehnyt lausumaehdotukset 1 ja 2, jotka on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 2A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 94, ei 62; poissa 43
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 28/2016 vp sisältyvät 1.—15. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Eduskunta hyväksyi mietintöön sisältyvän 3. lausumaehdotuksen.  
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä mietintöön sisältyvistä 1. ja 2. lausumaehdotuksesta ja keskustelussa tehdyistä lausumaehdotuksista.  
Harri Jaskarin lausumaehdotuksesta äänestetään mietintöön sisältyvää 1. lausumaehdotusta vastaan. 
Sari Essayahin lausumaehdotus, Kaj Turusen 2. lausumaehdotus ja mietintöön sisältyvä 2. lausumaehdotus koskevat samaa asiaa, joten ensin äänestetään Sari Essayahin lausumaehdotuksesta Kaj Turusen 2. lausumaehdotusta vastaan ja sen jälkeen voittaneesta mietintöön sisältyvää 2. lausumaehdotusta vastaan.  
Lopuksi äänestetään mietintöön sisältyvien lausumien lisäksi annettavasta Kaj Turusen 1. lausumaehdotuksesta mietintöä vastaan.  
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
Mietintöön sisältyvä 1. lausumaehdotus "jaa", Harri Jaskarin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 0, ei 154; poissa 45
Eduskunta hyväksyi Harri Jaskarin lausumaehdotuksen. 
1) Kaj Turusen 2. lausumaehdotus "jaa", Sari Essayahin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 55; poissa 44
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Kaj Turusen 2. lausumaehdotuksen. 
2) Mietintöön sisältyvä 2. lausumaehdotus "jaa", Kaj Turusen 2. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 0, ei 155; poissa 44
Eduskunta hyväksyi Kaj Turusen 2. lausumaehdotuksen. 
Mietintö "jaa", Kaj Turusen 1. lausumaehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 0, ei 156; poissa 43
Eduskunta hyväksyi Kaj Turusen 1. lausumaehdotuksen. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 22.10.2018 13.51