Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 55/2018 vp Täysistunto Torstai 24.5.2018 klo 16.02

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan  yleissopimuksen  ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja  työajasta  kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 48/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi.