Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.46

Pöytäkirjan asiakohta PTK 55/2019 vp Täysistunto Keskiviikko 23.10.2019 klo 14.00—17.34

6. Hallituksen esitys eduskunnalle kasvinterveyslaiksi sekä  laiksi  sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 11/2019 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 1/2019 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.10.2019 pidettävään täysistuntoon.