Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.52

Pöytäkirjan asiakohta PTK 55/2021 vp Täysistunto Tiistai 11.5.2021 klo 13.59

2. Kansanäänestyksen järjestäminen EU:n elpymispaketista

KansalaisaloiteKAA 6/2020 vp
Valiokunnan mietintöPeVM 10/2021 vp
Ainoa käsittely
Puhemies Anu Vehviläinen
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on perustuslakivaliokunnan mietintö PeVM 10/2021 vp. Keskustelu asiasta päättyi 6.5.2021 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Olli Immonen Mauri Peltokankaan kannattamana tehnyt vastalauseen mukaisen ehdotuksen. 

Selonteko hyväksyttiin. 

Mietintö ”jaa”, Olli Immosen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 128, ei 43; poissa 28
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 

Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen kansalaisaloitteeseen KAA 6/2020 vp sisältyvän ehdotuksen hylkäämisestä. Asian käsittely päättyi. 

Puhemies Anu Vehviläinen
:

Pyydän myös, kun meitä nyt poikkeuksellisesti on täysimääräinen luku edustajia, välttämään turhaa keskustelua täällä salissa. Tämän esitän vienona pyyntönä tässä kohtaa, äänestysten aikana.