Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 55/2021 vp Täysistunto Tiistai 11.5.2021 klo 13.59—4.24

7. Hallituksen esitys eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laiksi rikoslain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 232/2020 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle tänään 12.5.2021 kello 14.00 pidettävään täysistuntoon.