Viimeksi julkaistu 13.5.2022 14.33

Pöytäkirjan asiakohta PTK 55/2022 vp Täysistunto Perjantai 13.5.2022 klo 13.03—13.30

4. Valtioneuvoston selonteko kotoutumisen edistämisen uudistamistarpeista

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 10/2022 vp
Ainoa käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Nyt päätetään hallintovaliokunnan mietinnön HaVM 10/2022 vp pohjalta kannanotosta selonteon johdosta. Keskustelu asiasta päättyi 11.5.2022 pidetyssä täysistunnossa. 

Keskustelussa on Mari Rantanen Mauri Peltokankaan kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen kannanoton, ja Heikki Vestman Antero Laukkasen kannattamana ehdottanut, että eduskunta hyväksyy vastalauseen 2 mukaisen kannanoton.  

Selonteko hyväksyttiin. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

Ensin äänestetään Mari Rantasen ehdotuksesta Heikki Vestmanin ehdotusta vastaan ja lopuksi äänestetään voittaneesta valiokunnan ehdotusta vastaan. 

Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 

1) Heikki Vestmanin ehdotus ”jaa”, Mari Rantasen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 109, ei 29, tyhjiä 1; poissa 60
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Heikki Vestmanin ehdotuksen.  
2) Valiokunnan ehdotus ”jaa”, Heikki Vestmanin ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 75, ei 63; poissa 61
 

Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi valtioneuvoston selonteon VNS 6/2021 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 

Ensimmäinen varapuhemies Antti Rinne
:

[Hälinää] Arvoisat edustajat, pyydän nyt keskittymään salissa käsittelyssä oleviin asioihin, ja muita puheenvuoroja voitte käyttää salin ulkopuolella. Nyt jatketaan käsittelyä.