Pöytäkirjan asiakohta
PTK
56
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 23.10.2015 klo 13.09—13.31
3
Välikysymys hallituksen päätösten vaikutuksista eläkkeensaajiin
Välikysymys
Pöytäkirjan liite EDK-2015-AK-21682
Liite 3A
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt tehdään päätös Outi Alanko-Kahiluodon ym. välikysymyksestä hallituksen päätösten vaikutuksista eläkkeensaajiin.  
Keskustelu välikysymyksestä päättyi 21.10.2015 pidetyssä täysistunnossa. Keskustelussa on Outi Alanko-Kahiluoto Merja Mäkisalo-Ropposen kannattamana tehnyt ehdotuksen epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotus on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Outi Alanko-Kahiluodon ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 100, ei 56, tyhjiä 7; poissa 36
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 16.6.2016 10.18