Pöytäkirjan asiakohta
PTK
56
2017 vp
Täysistunto
Torstai 18.5.2017 klo 16.00—18.30
2.4
Suullinen  kysymys   sote-uudistuksen  lakiehdotuskokonaisuudesta  (Anna-Maja Henriksson r)
Suullinen kysymys
SKT 78/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Maria Lohela
Seuraava kysymys, edustaja Henriksson. 
Keskustelu
16.36
Anna-Maja
Henriksson
r
Värderade fru talman! Det är dags att än en gång fråga om vårdreformen. Många av oss tror att vi har fått alla bitar, det vill säga landskapsförvaltningsbiten, valfriheten ligger nu här i riksdagen. Men frågan är nu om vi har fått allt. Är det ännu någonting på kommande? Vad har regeringen för tankar till exempel när det gäller de privata vårdbolagen och deras möjligheter att syssla med dagkirurgi i framtiden? 
Arvoisa puhemies! Vielä kerran palaan tähän sote-uudistukseen, joka on nyt tällä hetkellä tässä meillä eduskunnassa käsiteltävänä: meillä on maakuntahallintopaketti, meillä on valinnanvapauspaketti. Kysymys oikeastaan nyt on siitä, onko vielä jotain tulossa, onko vielä jotain, mistä meidän kansanedustajien pitää tietää. Onko hallitus esimerkiksi kaavailemassa sitä, että sosiaalipäivystystä vielä keskitetään, ja ollaanko miettimässä, että tulisi myös rajoituksia esimerkiksi päiväkirurgiseen toimintaan, jonka ylläpitävät yksityiset yrittäjät? Mikä on tilanne, tuleeko tänne vielä enemmän paketteja, vai ollaanko nyt siinä tilanteessa, että ollaan saatu kaikki? 
16.37
Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Tämän lakikokonaisuuden osalta hallitus on tänään antanut täydentävän esityksen maakunnan tehtävien rahoituslain täydentämisestä — sote- ja pelastustoimen rahoituspykälät ovat täällä jo olleet — niiden muiden tehtävien osalta, jotka maakunnille tulevat, noin miljardi euroa. Lisäksi meillä on valmistelussa valtionvarainministeriössä Ahvenanmaahan liittyvä lainmuutos, joka kuuluu osana tätä pakettia eduskunnan käsiteltäväksi, ja se esitys annetaan lähiviikkojen aikana, niin että sen käsittely on täällä mahdollista.  
Sitten edustaja Henriksson viittasi mahdolliseen muuhun lainsäädäntöön. Hallitusohjelman mukaisesti myös erikoissairaanhoidon työnjakoa tekemällä on kyettävä aikaansaamaan 350 miljoonan euron säästötoimenpiteet. Näiltä osin viime vuoden loppupuolella hyväksyttiin eduskunnassa terveydenhuoltolaki, ja parastaikaa lausuntokierroksella on työnjakoon liittyvä [Puhemies koputtaa] asetuksen valmistelu. 
Puhemies Maria Lohela
Pyydän niitä edustajia, jotka haluavat esittää lisäkysymyksiä tähän, ilmoittautumaan.  
16.39
Anna-Maja
Henriksson
r
(vastauspuheenvuoro)
Värderade fru talman! Strax efter frågetimmen kommer vi att behandla frågan om medborgarinitiativet om fulljour vid Vasa centralsjukhus, det så kallade 12+1-initiativet. Min fråga helt enkelt nu till minister Rehula är: Kommer ni att delta i den här diskussionen, och om inte, så vad skulle ert svar vara ifall ni inte deltar? 
Elikkä tämän kyselytunnin jälkeen tässä keskustellaan kansalaisaloitteesta Vaasan keskussairaalan laajasta päivystyksestä. Oikeastaan nyt kysymys ministeri Rehulalle on se, aiotteko olla mukana tässä keskustelussa, ja jos ette aio, niin mikä olisi nyt tällä hetkellä teidän vastauksenne kaikille niille 67 000 henkilölle, jotka odottavat, että tälle asialle tapahtuisi jotain hyvää. 
16.40
Perhe- ja peruspalveluministeri
Juha
Rehula
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Vastaus näille ihmisille, jotka odottavat: kannattaa ottaa sanomalehti Pohjalainen käteen. Noin viikon sisään on ollut pääkirjoitus, jossa ensimmäisen kerran viimeisen vuoden aikana esimerkiksi omalle kohdalleni osui yksi myönteinen lause, kun niissä puheissa, joita täällä eduskunnan salissa on pidetty monet kerrat, tekin, edustaja Henriksson, olette kysynyt tästä samasta asiasta, ettekä ole uskonut, ette ole luottanut. Nyt ollaankin ainakin joittenkin mielestä yllättäen tilanteessa, jossa niin pääministeri, valtiovarainministeri kuin itse vastuuministerinä olisimmekin puhuneet totta. Te olette väittänyt jotakin muuta. Eli vastaus niille ihmisille, jotka ovat olleet Vaasan sairaalan puolesta huolissaan: kannattaa lukea se Pohjalaisen pääkirjoitus. 
Toisekseen, tänään on kansalaisaloite käsittelyssä. [Mikaela Nylander: Sielläkö päätetään asioista?] Se menee normaalin eduskuntakäsittelyn mukaisesti valiokuntaan. Hallituksen näkökulmasta lainsäädäntö, joka liittyy nyt sairaaloitten väliseen työnjakoon lain tasolla, on ollut eduskunnan käsittelyssä viime vuoden puolella. [Suna Kymäläisen välihuuto] 
16.41
Tuula
Haatainen
sd
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa rouva puhemies! Tänne eduskuntaan saapuneet maakuntalaki ja sote-rakennelaki, tämä yli 1 000 sivun lakipakettihan viivästyi sillä tavalla, että sen piti tulla viime vuoden puolella syysistuntokaudella. Saimme sen maaliskuussa käsittelyymme tänne eduskuntaan. Valinnanvapauslaki tuli vasta vapun jälkeen, vaikka sen piti tulla helmikuussa. Näin ollen eduskunta on nyt sitten täydellä teholla työskentelemässä ja käy tätä lakikokonaisuutta läpi. 
Tässä on kuitenkin nyt uhkana, kun tämä on viivästynyt hallituksen taholta, että tulee jäämään kohtuuttoman vähän aikaa tähän toimeenpanoon, jolla nämä maakunnat saadaan pystyyn ja siellä pystytään nämä kaikki toimet tekemään hallitusti ja järjestyksessä. Ja kun myös resurssit ovat tällä hetkellä erittäin rajalliset ja vähäiset, niin kysynkin: onko hallitus varautunut siihen, että mahdollisesti tätä toimeenpanoa ja tätä kokonaisuutta ajallisesti siirrettäisiin niin, että tämä voidaan hallitusti tehdä ja myös että tämä valinnanvapauskokonaisuus siirrettäisiin niin, että sekin saisi asianmukaisen ja kunnollisen kohtelun? 
16.42
Kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Haluan sanoa tästä esivalmistelusta, mitä maakunnissa on tehty, ja sitten tämän lainsäädännön myötä liikkeelle lähtevästä väliaikahallinnosta. Me olemme juuri tänä aamuna keskustelleet reformiministeriryhmässä siitä, että jos täällä kesällä menee useampia viikkoja — mitä nyt tällä hetkellä on aikataulutettu — tässä koko kokonaisuudessa, niin sen esivalmistelun ja väliaikahallinnon väliin ei saa jäädä väliä, vaan pitää huolehtia kaikin tavoin, että maakunnat pääsevät ja pystyvät jatkamaan omaa työtään. Siihen on meillä varauduttu myös tämän vuoden budjetissa, ja käsittelemme lähiaikoina myös lisäbudjettia. Toivottavasti pystytään myös osoittamaan lisärahoitusta siihen, että voidaan valtion puolelta tukea tätä maakuntien tärkeää valmistelutyötä. Toimeenpano on äärimmäisen tärkeää, ei pelkästään se, mitä tällä lainsäädäntöpuolella tehdään, vaan se muutos, joka tehdään kyllä todella siellä maakunnissa. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 15:15