Pöytäkirjan asiakohta
PTK
56
2017 vp
Täysistunto
Torstai 18.5.2017 klo 16.00—18.30
2.6
Suullinen kysymys vakuutusoikeuden käytännöistä (Jari Ronkainen ps)
Suullinen kysymys
SKT 80/2017 vp
Suullinen kyselytunti
Puhemies Maria Lohela
Seuraava kysymys, edustaja Ronkainen. 
Keskustelu
16.50
Jari
Ronkainen
ps
Arvoisa puhemies! Vakuutuslaitoksissa asiantuntijoina toimivien lääkärien ja hoitavien lääkärien arviot potilaan terveydentilasta poikkeavat usein huomattavasti toisistaan. Vakuutuslääkärien arvio kuitenkin on ratkaiseva päätettäessä vakuutusetuuksista. Vakuutuslääkärillä, joka ei ole tutkinut potilasta eikä välttämättä ole erikoistunut potilaan sairauden vaatimalle alalle, on valta arvioida, mihin etuisuuksiin potilas on oikeutettu, sekä kiistää hoitavan lääkärin lausunnossa esitetyt yhteydet tapaturmien ja vammojen välillä. Tämä käytäntö haastaa laajasti kansalaisten oikeustajua. 
Ministeri Lindström asetti oikeusministerinä toimiessaan selvityshenkilön osana oikeudenhoidon kehittämisohjelmaa tarkastelemaan vakuutusoikeuden käytäntöjä. Kysynkin oikeusministeri Häkkäseltä: kuinka aiotte jatkaa ministeri Lindströmin aloittamaa hyvää työtä vakuutuslääkäriongelman ratkaisemiseksi? 
16.51
Oikeusministeri
Antti
Häkkänen
(vastauspuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Näistä vakuutusoikeuteen liittyvistä tapauksista ja kysymyksistä on meille kansanedustajille ja tietysti hallituksen suuntaan tullut palautetta jo vuosikausia. Eli yksittäiset ihmiset, jotka kokevat ratkaisun vääräksi tai puutteelliseksi tai muuta, tietysti lähettävät meille paljon palautetta. 
Ensimmäinen huomio tässä nyt on se, että meidän täytyy olla aika tarkkana tässä salissa kommenteissa tuomioistuinten suuntaan. Oikeusvaltion kulmakivi on vallan kolmijako-oppi ja tuomioistuinten täysi riippumattomuus. Yksittäiset tapaukset ovat täysin tuomioistuimen oma asia, ja niihin eivät poliitikot puutu eivätkä kommentoi. 
Mutta mitä tulee tähän vakuutusoikeuden prosessien ja tavallaan toiminnan yleiseen arviointiin, niin meillä on käynnissä selvitykset siitä, kuinka asianosaisten kuuleminen, asiantuntijalääkäreiden lausuntojen parempi huomioon ottaminen tai monipuolisempi lausuntojen saaminen voitaisiin varmistaa siellä vakuutusoikeudessa, eli selvitykset lähinnä näistä prosesseista, niin että sitä kautta vakuutusoikeus nauttisi jopa nykyistä laajempaa luottamusta ja avoimuutta [Puhemies koputtaa] kansalaisten keskuudessa. Eli asia on etenemässä, ja se on minun pöydälläni. 
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 15:21