Pöytäkirjan asiakohta
PTK
56
2017 vp
Täysistunto
Torstai 18.5.2017 klo 16.00—18.30
4
Lakialoite laiksi terveydenhuoltolain 50 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Thomas
Blomqvist
r
ym.
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Keskustelu
18.27
Thomas
Blomqvist
r
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Värderade talman! Jag ska inte upprepa de argument som jag hade i behandlingen av förra ärendet, men jag konstaterar att de gäller också i den här frågan om lagmotionen för att ändra 50 § 3 momentet i social- och hälsovårdslagen. 
En lähde toistamaan niitä kaikkia perusteluita, mitä esitin edellisessä asiassa. Ne pätevät myös tähän asiaan, tähän lakialoitteeseen sosiaali- ja terveydenhuoltolain muuttamisesta. Esitän, koska tämä kansalaisaloite ja tämä lakialoite käsiteltiin yhdessä tänään, että meillä olisi myös sama mahdollisuus tämän asialla kohdalla keskustella ministerin kanssa samalla perusteella kuin edustaja Henriksson ehdotti edellisessä asiassa. Joten ehdotan pöydällepanoa. Bordläggning alltså. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Edustaja Thomas Blomqvist on ehdottanut, että asia pannaan pöydälle 23.5.2017 pidettävään täysistuntoon. Asia siis jää pöydälle. 
Nyt pyydän näkemyksiä, mikäli jotain toista ajankohtaa pöydällepanon suhteen ollaan esittämässä. 
Keskustelua pöydällepanon ajankohdasta ei syntynyt. 
Asia pantiin pöydälle 23.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 15:57