Pöytäkirjan asiakohta
PTK
56
2017 vp
Täysistunto
Torstai 18.5.2017 klo 16.00—18.30
5
Hallituksen  esitys   eduskunnalle   terveydenhuollon   ammattihenkilöistä   annetun  lain 6 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 46/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 19.5.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 8.10.2018 15:57