Pöytäkirjan asiakohta
PTK
56
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 25.5.2018 klo 13.08—13.35
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi Koulutusrahastosta annetun lain kumoamisesta sekä aikuiskoulutustuesta annetun lain ja työttömyysetuuksien rahoituksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 29.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 25.5.2018 13:51