Viimeksi julkaistu 20.9.2021 13.54

Pöytäkirjan asiakohta PTK 56/2020 vp Täysistunto Perjantai 17.4.2020 klo 13.02

4. Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi  kunnan  peruspalvelujen  valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2020 vp
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Matti Vanhanen
:

Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 4. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 6/2020 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 16.4.2020 pidetyssä täysistunnossa. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 32/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi.