Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.07

Pöytäkirjan asiakohta PTK 56/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 12.5.2021 klo 14.05—18.19

17. Hallituksen esitys eduskunnalle veronumeromenettelyn laajentamisesta ja laiksi verontilityslain 13 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 2/2021 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 5/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2021 pidettävään täysistuntoon.