Viimeksi julkaistu 6.6.2021 17.55

Pöytäkirjan asiakohta PTK 56/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 12.5.2021 klo 14.05—18.19

19.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 23/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2021 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 18.5.2021 pidettävään täysistuntoon.