Viimeksi julkaistu 17.5.2022 0.51

Pöytäkirjan asiakohta PTK 56/2022 vp Täysistunto Maanantai 16.5.2022 klo 10.00—0.19

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 4 luvun 4 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 59/2022 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 4/2022 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 17.5.2022 pidettävään täysistuntoon.