Pöytäkirjan asiakohta
PTK
57
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 3.11.2015 klo 13.59—22.02
30
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 30. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 4.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 4.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 29.4.2016 11.22