Viimeksi julkaistu 5.6.2021 19.15

Pöytäkirjan asiakohta PTK 57/2018 vp Täysistunto Tiistai 29.5.2018 klo 14.01—15.58

6. Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen  ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta  ja  työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 48/2018 vp
Valiokunnan mietintöTyVM 5/2018 vp
Osittain ainoa, osittain toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
:

Osittain ainoaan, osittain toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Ensin päätetään työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan mietinnön TyVM 5/2018 vp pohjalta ainoassa käsittelyssä merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehdyistä muutoksista ja sitten toisessa käsittelyssä lakiehdotuksista. 

 

Keskustelu
15.48 
Tarja Filatov sd :

Arvoisa puhemies! Ihan lyhyesti tästä. Kuten puhemieskin sanoi, kyse on siis ILO:n, Kansainvälisen työjärjestön, tekemästä merityösopimuksesta, joka on tehty tuolloin 2006 ja jota on ohjeistettu uudelleen 2016. Tässä sopimuksessa on itse asiassa annettu säännöksiä laivaväen työ- ja asuinympäristöstä ja ruokahuollosta aluksella. 

Tässä muutoksena on itse asiassa sellainen joustavoittamismenettely, että työsuojeluviranomainen voisi antaa jatkoa merityösertifikaatille enintään viisi kuukautta. Useinhan näissä tilanteissa on kyse siitä, että laiva saattaa olla toisella puolella maapalloa ja sitä pitäisi ikään kuin fyysisesti tarkastaa ja katsoa, että olot ovat kunnossa, mutta se ei ole mahdollista. Tämä tuo joustoa näihin menettelyihin. 

Lisäksi tässä on tällainen kotimaan asioihin liittyvä työaikakysymys, joka liittyy niihin kotimaan liikenteessä oleviin aluksiin, joissa nykyisin on säädetty ylityön enimmäismäärästä. Monissa näistä aluksista liikennöidään vähän sillä tavalla, että nykyaikaiset työaikalainsäädännöt eivät niihin ihan istu: siellä tehdään putkeen töitä ja sitten taas ollaan maissa, ja on hassua, että sitten ikään kuin lepäillään siellä laivalla, kun sen ajan voisi käyttää maissa ja työn organisoida vähän järkevämmin. Tässä siis puututtaisiin ylitöiden enimmäismääriin ja niiden sijasta laissa rajoitettaisiin kokonaistyöaikaa. Se soveltuisi paljon paremmin siihen, jos työ tehdään vuorottelujärjestelmässä. 

Valiokunta puoltaa näitä esityksiä. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksessä HE 48/2018 vp tarkoitetut merityötä koskevan vuoden 2006 yleissopimuksen ohjeistoon vuonna 2016 tehdyt muutokset. Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 48/2018 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Yleissopimuksen ohjeiston muutosten ainoa ja lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.