Viimeksi julkaistu 28.10.2021 14.39

Pöytäkirjan asiakohta PTK 57/2020 vp Täysistunto Tiistai 21.4.2020 klo 13.45—18.27

7. Hallituksen esitys eduskunnalle  laiksi  kunnan  peruspalvelujen  valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 32/2020 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2020 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 32/2020 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.