Viimeksi julkaistu 28.10.2021 14.42

Pöytäkirjan asiakohta PTK 57/2020 vp Täysistunto Tiistai 21.4.2020 klo 13.45—18.27

8.  Hallituksen   esitys  eduskunnalle  laiksi  väliaikaisesta  poikkeamisesta osakeyhtiölaista, asunto-osakeyhtiölaista,  osuuskuntalaista,  yhdistyslaista  ja  eräistä  muista  yhteisölaeista Covid-19 epidemian leviämisen rajoittamiseksi

Hallituksen esitysHE 45/2020 vp
Valiokunnan mietintöTaVM 8/2020 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 21.4.2020 pidettävään täysistuntoon.