Viimeksi julkaistu 6.6.2021 18.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 57/2021 vp Täysistunto Keskiviikko 12.5.2021 klo 18.50

12. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ruokahallinnon tietovarannosta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 262/2020 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 7/2021 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 262/2020 vp sisältyvät 1.-15. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.